Funder: MICINN. MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN National
date_range Duration: from 01 January 2013 to 31 December 2015 (36 months)
euro 32,409.00 EUR

Of National scope. With a Public character.

Call: 2007/00012/001/005 SUBPROGRAMA DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN FUNDAMENTAL NO ORIENTADA. CONV. 2012
Program: PLAN NACIONAL 2008-2011
Subprogram: PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN FUNDAMENTAL. SUBPROGRAMA DE INVESTIGACIÓN FUNDAMENTAL NO ORIENTADA.

Researchers