Financeurs: MICINN. MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN, 10.13039/501100011033, AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN National
date_range Durée de 01 septembre 2021 à 31 août 2025 (48 mois)
euro 36 300,00 EUR

De ámbito National. Con carácter Public.

Convocatoria 2018/00015/001/013
CONVOCATORIA 2020 DE PROYECTOS I+D GENERACIÓN DEL CONOCIMIENTO EN EL MARCO DEL PLAN ESTATAL DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TÉCNICA Y DE INNOVACIÓN 2017-2020
Programa: PLAN ESTATAL 2017-2020

Chercheurs

Composants à dautres moments ({0})