Finançadors: BANCO SANTANDER, S.A., UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (UVa)
edit_calendar Duració del 26 de de setembre de 2022 al 25 de de setembre de 2026 (48 mesos) Vigent
euro 92.435,50 EUR

D'àmbit Local. Amb caràcter Públic.

Convocatòria: CONVOCATORIA 2021 DE CONTRATOS PREDOCTORALES DE LA UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (UVa))
Programa: PROGRAMA PROPIO 2021. AYUDAS DE INVESTIGACION DE LA UNIVERSIDAD DE VALLADOLID
Subprograma: CONTRATACIÓN INVESTIGADORES UNIVERSIDAD DE VALLADOLID 2021

Investigadors/es