Publications by the researcher in collaboration with Carlos González Espresati (3)

2015

  1. Els vampirs catalans conquereixen el món: La recepció de la traducció anglesa de "Les Històries Naturals" (1960) de Joan Perucho (1920-2003): "Natural History" (1988)

    Actes del Setzè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes: Universitat de Salamanca, 1-6 de juliol de 2012

  2. Problemas de morfopragmática del diminutivo en español

    Problemas de morfopragmática del diminutivo en español

2002

  1. Variación léxico-morfológica en el lenguaje jurídico-ambiental

    Aspectos de morfología derivativa del español (Tris Tram), pp. 49-67