Publicacions en col·laboració amb investigadors/es de Universidad de Málaga (6)

1987

  1. MONO-COMPLEX FORMATION KINETICS OF 2,4-HEXANEDIONE WITH FE(III) IN AQUEOUS-SOLUTION

    BULLETIN DE LA SOCIETE CHIMIQUE DE FRANCE, pp. 775-778