Publicacions en col·laboració amb investigadors/es de Edge Hill University (1)

2018

  1. A novel infrared video surveillance system using deep learning based techniques

    Multimedia Tools and Applications, Vol. 77, Núm. 20, pp. 26657-26676