Polimerización estereoselectiva de alquenos con sistemas catalíticos heterogéneos

  1. Fernández Sánchez, Concepción
Zuzendaria:
  1. Ángel Alberola Figueroa Zuzendaria

Defentsa unibertsitatea: Universidad Complutense de Madrid

Defentsa urtea: 1974

Mota: Tesia