Polimerización estereoselectiva de alquenos con sistemas catalíticos heterogéneos

  1. Fernández Sánchez, Concepción
Dirixida por:
  1. Ángel Alberola Figueroa Director

Universidade de defensa: Universidad Complutense de Madrid

Ano de defensa: 1974

Tipo: Tese