Publications by the researcher in collaboration with Carlos Brotons Cuixart (2)

2013

  1. Cardiopatía isquémica

    Clínica e investigación en arteriosclerosis, Vol. 25, Núm. 5, pp. 203-210

  2. Cardiopatía isquémica

    Clinica e Investigacion en Arteriosclerosis, Vol. 25, Núm. 5, pp. 203-210