Publications by the researcher in collaboration with Irene Moral (1)

2013

  1. Cardiopatía isquémica

    Clínica e investigación en arteriosclerosis, Vol. 25, Núm. 5, pp. 203-210