Departament: Filología Inglesa

Centre: FAC FILOSOFIA Y LETRAS

Àrea: Filologia Anglesa

Grup d'investigació: UVALAL

Correu: tamara.gomez.carrero@uva.es