Àrea: Matemàtica Aplicada

Grup d'investigació: Singacom

Doctora per la Universidad de Valladolid amb la tesi Curvas monomiales 2001. Dirigida per Dra. Ana Núñez Jimenez.