Área: Matemática Aplicada

Grupo de investigación: Singacom

Doutora pola Universidad de Valladolid coa tese Curvas monomiales 2001. Dirixida por Dra. Ana Núñez Jimenez.