Publicacions (1) Publicacions de MARIA TERESA RUIZ GARCIA