Publicacións (1) Publicacións de MARIA TERESA RUIZ GARCIA