Área: Historia Medieval

Grupo de investigación: Leon y Castilla en la Alta y Plena Edad Media

Doutora pola Universidade de Santiago de Compostela coa tese O espazo do occidente peninsular e a súa organización territorial ca. 700-ca. 1250 2017. Dirixida por Dr/a. Fernando López Alsina.