Funder: MICINN. MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
date_range Duration: from 01 January 2010 to 31 December 2012 (36 months)
euro 59,411.00 EUR

Of National scope. With a Public character.

Call: SUBPROGRAMA DE INVESTIGACIÓN FUNDAMENTAL NO ORIENTADA. CONV. 2009
Program: PLAN NACIONAL 2008/2011. LIA DE PROYECTOS DE I+D+I.
Subprogram: PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN FUNDAMENTAL. SUBPROGRAMA DE INVESTIGACIÓN FUNDAMENTAL NO ORIENTADA.

Researchers