Finanzier: MICINN. MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN National
date_range Dauer von 01 von Januar von 2012 bis 30 von Juni von 2015 (41 meses)
euro 50.820,00 EUR

Financiación de ámbito: nacional.

Convocatoria 2007/00012/001/004
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN FUNDAMENTAL NO ORIENTADA. CONV. 2011
Programa: PLAN NACIONAL 2008-2011

Forscher/innen