Financier: MICINN. MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN National
date_range Duration: from 01 January 2012 to 30 June 2015 (41 meses)
euro 50,820.00 EUR

Financiación de ámbito: nacional.

Convocatoria 2007/00012/001/004
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN FUNDAMENTAL NO ORIENTADA. CONV. 2011
Programa: PLAN NACIONAL 2008-2011

Researchers