Finanzier: MICINN. MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN National
date_range Dauer von 01 von Januar von 2013 bis 31 von Dezember von 2016 (47 meses)
euro 49.140,00 EUR

Financiación de ámbito: nacional.

Convocatoria 2007/00012/001/005
SUBPROGRAMA DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN FUNDAMENTAL NO ORIENTADA. CONV. 2012
Programa: PLAN NACIONAL 2008-2011

Forscher/innen