Financier: MICINN. MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN National
date_range Duration: from 01 January 2013 to 31 December 2016 (47 meses)
euro 49,140.00 EUR

Financiación de ámbito: nacional.

Convocatoria 2007/00012/001/005
SUBPROGRAMA DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN FUNDAMENTAL NO ORIENTADA. CONV. 2012
Programa: PLAN NACIONAL 2008-2011

Researchers