Financiers: FONDOS FEDER, COMISION EUROPEA European
date_range Duration: from 01 October 2017 to 31 December 2022 (62 meses)
euro 109,679.93 EUR

Financiación de ámbito: europeo.

Convocatoria 2018/00013/001/002
SEGUNDA CONVOCATORIA PARA LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS PROGRAMA DE COOPERACIÓN INTERREG V A ESPAÑA-PORTUGAL (POCTEP) 2014-2020
Programa: INTERREG

Researchers

Former participants (1)