Publicacions (8) Publicacions de FERNAN ARIEL DEL VAL RIPOLLES