Publicacións (8) Publicacións de FERNAN ARIEL DEL VAL RIPOLLES