Financeur: INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA AGRARIA Y ALIMENTARIA (INIA)
date_range Durée de 13 octobre 2010 à 12 octobre 2013 (36 mois) Fini
euro 85 627,20 EUR

Sphère National. Avec un caractère Public.

Annonce: SUBPROGRAMA INVESTIGACIÓN FUNDAMENTAL INIA. CONV. 2010 (INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA AGRARIA Y ALIMENTARIA (INIA))
Programme: PLAN NACIONAL 2008/2011. LIA DE PROYECTOS DE I+D+I.
Sous-programme: PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN FUNDAMENTAL. SUBPROGRAMA INVESTIGACIÓN FUNDAMENTAL INIA

Chercheurs